top of page

FAQ

  • מה המספר טלפון בו ניתן להשיג אתכם?
    להלן רשימה של כל הטלפונים שבהם תוכלו להשיג אותנו: טלפון : 053-450-9100 טלפון : 053-450-9400 משרד: 08-6822-807
  • איכן אתם ממוקמים?
    אנו נמצאים ברח' המלאכה 7, אילת
bottom of page